Taganemisõigus

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 56 võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani.

 • Kauba tagastamise kulud lepitakse tarbija ja kaupmehe vahel eraldi kokku.
 • Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab kui saadate teate taganemisõiguse kasutmaise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.
 • Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid oma otsusest, saates e-kirja aadressile info@ostatootjalt.ee, kus on kirjas Teie ees.- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, tellimuse number, kauba kättesaamise kuupäev, tootekood ning arvelduskonto number. Näidisvorm lehe allosas.
 • Taganemisõigus puudub kaubal, mis on valmistatud arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi või mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Siia alla kuuluvad näiteks diivanid, mis on valmistatud erimõõdus või mis on toodetud kasutades kangaid, mis ei kuulu diivanitootja tavavalikusse.
 • Ostes Ostatootjalt keskonnast, nõustub tarbija kauba tagastamiseks järgmiste tingimustega:

1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis.

2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija saatma e-kirja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud, mille suurus lepitakse kokku koostöös kaupmehega, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul) pärast lepingust taganemisest teatamist tagastada. Tagastamisviisi lepime eelnevalt kokku.

5. Ostatootjalt e-pood kohustub 14 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa ja kättetoimetamise kulud.

Taganemisõiguse näidisvorm

 • EstBel OÜ-le
 • Tähe 4-55, Jõgeva, 48307
 • E-post: info@ostatootjalt.ee

Käesolevaga taganen tellimusest Arve nr…, mille esemeks on järgmine toode – toote nimetus.

 • Kauba kättesaamise kuupäev:
 • Tarbija nimi:
 • Tarbija aadress:
 • Tarbija e-posti aadress:
 • Telefoninumber:
 • Tarbija arveldusarve number:
 • Kuupäev:
 • Allkiri: