Pretensiooni esitamine

Kui Ostatootjalt keskonnast ostetud toodetega esineb probleeme, siis:

Kontrollige, kas toode on ostetud viimase 2 aasta jooksul, sest vastavalt Võlaõigusseadusele vastutab müüja lepingutingimustele mittevastavuste eest kahe aasta jooksul (VÕS,11.ptk.;paragrahv 218(2)).

Kontrollige, kas toote probleem ei ole vastuolus garantii tingimustega.

Kui eelpoolnimetatud tingimused on täidetud, siis:

3.1. Saatke vastavasisuline avaldus e-posti aadressile info@ostatootjalt.ee, kus oleks kirjas:

  • Teie ees- ja perekonnanimi
  • Teie e-posti aadress ja telefoninumber
  • Tellimuse number
  • Kauba kättesaamise kuupäev
  • Toote nimi või tootekood

Võimalikult täpselt kirjeldatud milles on probleem ja võimalusel kahjustatud detaili tähis.

3.2. Lisage võimalusel piltmaterjal.

Peale avalduse saabumist võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel, et leppida kokku edasine tegevus puuduse üle vaatamiseks ja vajadusel parandamiseks.